Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Ομαδοποίηση ειδικοτήτων εκπαιδευτικών: Μια πρώτη ματιά, του Γιάννη Ντούλα*

Οι Ειδικότητες, όπως έχουν αυτήν τη στιγμή, είναι σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική και Ειδική Αγωγή, συνολικά 173. Υπάρχει, βέβαια, μια στοιχειώδης Ομαδοποίηση στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία δουλεύουν στους Πίνακες Α’, Β’, Γ’ και γενικά στις μεταθέσεις-τοποθετήσεις με αρκετά λιγότερες (συνολικά 130 Ομαδοποιημένες):
 104 Ειδικότητες ΠΕ που για τα Υ.Σ. αντιμετωπίζονται ως 67 Ομαδοποιημένες Ειδικότητες ΠΕ.
- 35 Ειδικότητες ΤΕ που αντιμετωπίζονται ως 29 Ειδικότητες ΤΕ.
- 17 Ειδικότητες ΔΕ.
- 2 Ειδικότητες Ειδικής Αγωγής, καθώς κι οι «.50», δηλαδή άλλες ειδικότητες με επιπλέον Ε.Α., πχ Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής είναι οι ΠΕ02.50 ).
- 13 Ειδικότητες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
- 1 Ειδικότητα ΕΜ (εμπειροτέχνες μουσικής).
- 1 ΠΕ για Μειονοτικά Προγράμματα.
Η Πρόταση του ΙΕΠ που έχει διαρρεύσει (πχ εδώ: http://tinyurl.com/h594oq2 ) θέλει να ομαδοποιήσει τις ειδικότητες έτι περαιτέρω. Βασικός στόχος της Πρότασης ΙΕΠ είναι να συνεχίσει την περσινή διεύρυνση των Αναθέσεων Διδασκαλίας Μαθημάτων, η οποία διευκολύνει ποικιλοτρόπως την κάλυψη των κενών από τη Διοίκηση. Η Πρόταση ΙΕΠ μιλάει για:
- 49 ΠΕ
- 20 ΤΕ
- 9 ΔΕ
- 2 Ειδικότητες Ειδικής και 12 Ειδικότητες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Υπάρχουν ειδικότητες που είτε δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς θα γίνει (πχ ΠΕ04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.10) είτε δεν αναφέρονται καθόλου, ενδεχομένως γιατί έχουν συσταθεί μεν ως κλάδοι παλιότερα αλλά δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί τώρα ή απλά μπορεί να έχουν ξεχαστεί (ΠΕ17.13, ΠΕ18.05, ΠΕ18.34, ΠΕ22, ΠΕ24, ΠΕ35, ΠΕ36, ΠΕ72, ΠΕ73, ΔΕ01.09, ΕΜ16, κ.ά.).
Δηλαδή:

ΝΥΝ
ΝΥΝ
ΙΕΠ

«ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ»
«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ»


ΠΕ
104
67
49
ΤΕ
35
29
20
ΔΕ
17
17
9
ΕΑ
2
2
2
ΕΕΠ
13
13
12
ΕΜ
1
1
1
ΜΕΙΟΝ
1
1
1
συν
173
130
94
Αναλυτικά οι επιδιωκόμενες αλλαγές στον παρακάτω Πίνακα. Στην πρώτη στήλη η μελλοντική Ομαδοποιημένη Ειδικότητα («μελλοντική ΟΕ»), στη 2η στήλη η Τωρινή Ειδικότητα ( «νυν ΠΕ» ) και στην 3η στήλη η ονομασία της νυν ειδικοτήτας ( «ονομασία νυν ειδικότητας» ). Ενδεχομένως, να μου έχει ξεφύγει κάτι. Ευπρόσδεκτες όλες οι παρατηρήσεις!
ΟΕ001
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΟΕ002
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΟΕ003
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΟΕ004
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ


ΠΕ12.10
ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (επιλογή)
ΟΕ005
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
ΟΕ006
ΠΕ04.03
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
ΟΕ007
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΟΕ008
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΟΕ009
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΟΕ010
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΟΕ011
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΟΕ012
ΠΕ08
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΕ013
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (marketing)ΟΕ014
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ


ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΕ015
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΟΕ016
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ


ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.11
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ12.07
ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ17.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
ΟΕ017


ΠΕ17.06
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ - ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ

ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
ΠΕ18.31
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΕ18.32
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΕ17.10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ)

ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (επιλογή)ΟΕ018
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ17.07
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ17.10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)
μελλοντική ΟΕ
νυν ΠΕ
νυν ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕ12.06
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΕ12.10
ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (επιλογή)
ΟΕ019
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ12.08
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΟΕ020
ΠΕ12.09
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ


ΠΕ17.12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


ΠΕ18.22
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙΟΕ021
ΠΕ12.12
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΕ022
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
ΟΕ023
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ


ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
ΟΕ024
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΟΕ025
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ


ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ


ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΟΕ026
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΠΕ18.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΟΕ027


ΠΕ16.02
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΠΕ17.13
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΠΕ17.14
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΕ028
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΟΕ029
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΕ030
ΠΕ18.06
ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ


ΠΕ18.20
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΕ031
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΟΕ032
ΠΕ18.08
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΟΕ033
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΕ034
ΠΕ18.19
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΕ035
ΠΕ18.21
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΕ036
ΠΕ18.23
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)
μελλοντική ΟΕ
νυν ΠΕ
νυν ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΕ037
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΕ038
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΟΕ039
ΠΕ18.37
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΟΕ040
ΠΕ18.38
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΟΕ041
ΠΕ18.44
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ

ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ
ΟΕ042


ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (επιλογή)ΟΕ043
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΕ044
ΠΕ33
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)
ΟΕ045
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΟΕ046
ΠΕ40
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΟΕ047
ΠΕ42
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΕ048
ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΟΕ049
ΠΕ61
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΕ050
ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΟΕ051
ΠΕ71
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΕ052
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΕ053


ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΤΕ01.09
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΕ01.28
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΟΕ054
ΤΕ01.05
ΔΟΜΙΚΟΙ
ΟΕ055
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΟΕ056
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΟΕ057
ΤΕ01.08
ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ01.23
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
ΟΕ058
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ


ΤΕ01.11
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΤΕ01.12
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΟΕ059
ΤΕ01.14
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


ΤΕ01.15
ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ


ΤΕ01.17
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝΟΕ060
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
ΟΕ061
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΕ062
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΤΕ01.22
ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΟΕ063


ΤΕ01.27
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΕ01.37
ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΟΕ064
ΤΕ01.24
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΕ065
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΟΕ066
ΤΕ01.26
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΟΕ067
ΤΕ01.29
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΟΕ068
ΤΕ01.30
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΟΕ069
ΤΕ01.31
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ)
μελλοντική ΟΕ
νυν ΠΕ
νυν ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕ01.32
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΕ070
ΤΕ01.34
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕ01.35
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΕ01.36
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΟΕ071
ΤΕ16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΕ072


ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ01.07
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΔΕ01.06
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.08
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΟΕ073


ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ

ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΔΕ01.16
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝΟΕ075
ΔΕ01.05
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ΟΕ076
ΔΕ01.13
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΟΕ077
ΔΕ01.14
ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΟΕ078
ΔΕ01.15
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΟΕ079
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΟΕ080
ΔΕ01.18
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΟΕ081
ΠΕ21
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ26
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΟΕ082
ΠΕ23
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΟΕ083
ΠΕ25
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΟΕ084
ΠΕ28
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΟΕ085
ΠΕ29
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΟΕ086
ΠΕ30
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΩΝ
ΟΕ087
ΠΕ31
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ
ΟΕ088
ΠΕ39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

μελλοντική ΟΕ
νυν ΠΕ
νυν ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΟΕ;;;

ΠΕ18.05
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ;;;


ΟΕ;;;

ΠΕ18.34
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΟΕ;;;

ΠΕ22
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΟΕ;;;

ΠΕ24
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

ΟΕ;;;

ΠΕ35
ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

ΟΕ;;;

ΠΕ36
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΟΕ;;;

ΠΕ72
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


ΟΕ;;;

ΠΕ73
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΕ;;;

ΔΕ01.09
ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΟΕ;;;

ΕΜ16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
*Καθηγητής Αγγλικής στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου, Αιρετού ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου,

Δεν υπάρχουν σχόλια: