Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΣΑΜΟΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΠΑΦΟΣ»

logo syllogoy 15Στις 18 Μαρτίου 2015, η Σχολική Επιτροπή της Α/βάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σάμου με την υπ. αριθμ. 19/2015 απόφασή της, εκτός των άλλων, ζητά από τους/τις διευθυντές/ ντριες των σχολικών μονάδων και τις προϊσταμένες των νηπιαγωγείων να καταγράψουν στο σύστημα «ΕΠΑΦΟΣ» έως τις 15/5/2015 όλο τον εξοπλισμό (έπιπλα, υλικά και λοιπά εποπτικά μέσα) που διαθέτει η σχολική μονάδα τους (νηπιαγωγείο και δημοτικό). Ζητείται δηλαδή από κάθε σχολείο να καταχωρήσει ηλεκτρονικά, με όλα τα στοιχεία των αντίστοιχων παραστατικών, τις καταγραφές που έχουν γίνει στο Βιβλίο Υλικών και το Βιβλίο Βιβλιοθήκης.

Το Δ.Σ. του συλλόγου επισημαίνει ότι δεν υπάρχει απόφαση από το ανώτερο όργανό μας που να μας υποχρεώνει να προβούμε σε ενέργειες τις οποίες αποφασίζει η Σχολική Επιτροπή, πόσο μάλλον που τα στοιχεία που ζητούνται από το σύστημα είναι παράλογα, δεδομένου ότι βρίσκονται ήδη καταγεγραμμένα στα βιβλία Υλικών της κάθε σχολικής μονάδας.

Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται κάποια ερωτηματικά γι΄ αυτή την «πρωτοβουλία»:

· Σε ποια νομοθεσία στηρίζεται η Σχολική Επιτροπή και ζητά να γίνει η συγκεκριμένη καταγραφή; Το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 2009/92 που επικαλείται δεν αναφέρει τίποτε για τη συγκεκριμένη καταγραφή.

· Τα μέλη της (και κυρίως όσα από αυτά είναι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί), δε γνωρίζουν το ήδη ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων και ζητούν να προσθέσουν και άλλο φόρτο;

· Πιστεύουν πραγματικά ότι η μετατροπή των εκπαιδευτικών σε γραφειοκράτες θα ωφελήσει κάπου τη δοκιμαζόμενη δημόσια εκπαίδευση;

Ως εκ τούτου, καλούμε:

  1. Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να μην επεμβαίνουν με τέτοιους τρόπους στην εσωτερική λειτουργία των σχολείων,
  2. Τους διευθυντές/ντριες και τις προϊσταμένες των σχολικών μονάδων και των νηπιαγωγείων να μην προβούν σε καμιά καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα «ΕΠΑΦΟΣ»,
  3. Τη ΔΟΕ να πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα,
  4. Τέλος, το Δήμο Σάμου να δεχτεί την άτυπη εκπροσώπησή του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου στη σχολική Επιτροπή της Α/βάθμιας Εκπ/σης, η οποία, αν και δεν προβλέπεται νομικά, υπάρχει με θετικά αποτελέσματα σε άλλους Δήμους της χώρας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος                                        Η γραμματέας

Αντώνης Κακαγιάννης                            Μαρία Δάλλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: