Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

ΟΧΙ στις υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε θέσεις της Π.Ε.

Το 2013 και ενώ είχαν πραγματοποιηθεί ελάχιστες μεταθέσεις ειδικοτήτων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, με πρόσχημα την ανυπαρξία οργανικών κενών, ψηφίζεται ο νόμος 4172 με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εφαρμογή των «μετατάξεων» κατέστησε τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Φυσικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών, Μουσικής κ.τ.λ.) εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας, στερώντας τους το δικαίωμα μετάθεσης και απόσπασης στον τόπο συμφερόντων τους.


 Άξιο αναφοράς είναι ότι κατά την υποβολή των αιτήσεων, δεν υπήρξε καμία δημοσιοποίηση των μορίων, των προτιμήσεων και των δυνατοτήτων του κάθε υποψηφίου και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν είχαν καμία ενεργή και γνωμοδοτική συμμετοχή στις διαδικασίες των μετατάξεων, όπως όφειλαν να έχουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας όχι μόνο στη δομή του θεσμικού πλαισίου των «υποχρεωτικών» μετατάξεων, αλλά και των διεργασιών υλοποίησής του, πιστεύοντας ότι ο τρόπος που πραγματοποιήθηκαν αποτελεί ένα μελανό σημείο στην ελληνική εκπαίδευση.

Ζητούμε:
1.            την άμεση κατάργηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου,
2.         την εκ νέου σύνταξή του και ασφαλώς την υλοποίησή του με διαφανείς,      αξιοκρατικές    και δίκαιες διαδικασίες,
3.            τη δημιουργία οργανικών θέσεων στην Α/βάθμια Εκπ/ση,
4.            να προηγηθούν στις τοποθετήσεις οι συνάδελφοι της Α/βάθμιας και να ακολουθήσουν                  οι τοποθετήσεις των συναδέλφων από τη Β/βάθμια Εκπ/ση.


sfragida Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο πρόεδρος                                                                        Η γραμματέας              Κακαγιάννης Αντώνης                                                               Δάλλη Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: