Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων 2014 του Δήμου Σάμου

Μελετώντας τον απολογισμό του δήμου Σάμου για το έτος 2014, παρατηρούμε ότι ο δήμος, ξεκινώντας με χρηματικό υπόλοιπο 2.221.583, εισέπραξε τακτικά και έκτακτα έσοδα 21.836.933. Τα τακτικά έσοδα αναφέρονται σε διάφορες εισπράξεις, όπως πρόσοδοι ακίνητης περιουσίας, ανταποδοτικά τέλη, παροχές υπηρεσιών, φόροι, εισφορές και επιχορηγήσεις, ενώ τα έκτακτα έσοδα αναφέρονται σε επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών, επιχορηγήσεις για επενδύσεις, προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα.

Έτσι, από τα συνολικά πλέον 24.058.516 που διαχειρίστηκε, κράτησε ως αποθεματικό για το επόμενο έτος 2.910.718, ενώ δαπάνησε 21.147.798. Από τις πληρωμές αυτές, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, αιρετών και τρίτων ανέρχονται σε 6.592.562, πληρωμές που δίνονται έτσι και αλλιώς, είτε ο δήμος παράγει έργο, είτε όχι.

Τα υπόλοιπα 14.555.236 δαπανήθηκαν για να πληρωθούν παροχές τρίτων, φόροι και τέλη, γενικά έξοδα, τόκοι, αναλώσιμα, προβλέψεις. Επίσης, δόθηκαν χρήματα σε ΝΠΔΔ και έγιναν διάφορες επενδύσεις, αγορές, προμήθειες, κατασκευές, συντηρήσεις, μελέτες και άλλα.

Με απλά λόγια, δαπανήθηκαν 14.555.236 για να κάνει ο δήμος έργα, για να συντηρήσει την ήδη υποδομή του, για να προσφέρει αυτό που πρέπει και θέλει να δει ο κάθε δημότης. Νέα έργα, συντηρήσεις πλατειών, παιδικών χαρών, δημοτικών κτιρίων, συντηρήσεις παιδικών σταθμών, σχολείων, συντηρήσεις οδικού δικτύου και φωτισμού, διαφήμιση του τόπου, παροχές υπηρεσιών στους δημότες, νέες δομές καλυτέρευσης της ζωής, και άλλα.

Αυτά τα χρήματα ίσως είναι λίγα, ίσως είναι πολλά. Αναλογούν όμως, κατά μέσο όρο, σε 39.877 την ημέρα. Και αν ο κάθε δημότης δεν βλέπει 39.877 να πιάνουν τόπο κάθε μέρα στο νησί μας, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Το επιχείρημα της δημοτικής αρχής, ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη εποχή και δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι, ίσως δεν ευσταθεί. Το επιχείρημά τους πρέπει να είναι ότι δεν έχουν προγραμματισμό, δεν έχουν οργάνωση, ξέρουν να σπαταλάνε χρήματα πολύ εύκολα, σε πράγματα ανούσια, και χωρίς όφελος για το σύνολο του τόπου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: