Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016, έγινε η συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών και της ΕΛΜΕ Σάμου με τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Β. Αιγαίου, κο Αριστείδη Καλάργαλη.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο κος Καλάργαλης, αναφέρθηκε κυρίως στα εξής ζητήματα:
  1. Η πρόταση ενοποίησης των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με τη λογική ότι τα προβλήματα των νησιών είναι κοινά και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται,
  2. Η εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας τοπικής επετηρίδας, για την εγγραφή στην οποία θα υπάρχουν δηλώσεις των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένο αριθμό περιφερειών,
  3. Το αίτημα του Υπουργείου για συγκέντρωση των πλεοναζουσών ωρών των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όμως αναφέρθηκε ότι δεν έχουμε θέμα μετακίνησης των εκπαιδευτικών για να καλύψουν τις τυχόν πλεονάζουσες ώρες τους, γιατί ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός ανά εκπαιδευτικό και αυτές χρησιμεύουν είτε για την Ενισχυτική Διδασκαλία είτε για γραμματειακή υποστήριξη και άλλες ανάγκες των σχολείων,
  4. Σχετικά με τα κενά της Β/βάθμιας, ενημερωθήκαμε ότι έχουν σταλεί αρκετές φορές στο Υπουργείο και ότι υπάρχει -τουλάχιστον για την περιφέρειά μας- γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες,
  5. Όσον αφορά το mySchool, παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να αντικατοπτρίσει την πραγματικές ανάγκες στα σχολεία και γι΄ αυτό φέτος -σε συνεννόηση με τους 13 Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης- έγινε διαφορετική αξιολόγηση των στοιχείων του, υπέρ των σχολικών μονάδων.
Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν ερωτήματα και αιτήματα εκ μέρους και των δύο συνδικαλιστικών ενώσεων (Δ/Ν Σάμου και ΕΛΜΕ) που αφορούσαν κυρίως τους διορισμούς, την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων (που ενημερωθήκαμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία πανελλαδικά), ζητήματα νηπιαγωγείων, τοποθετήσεις αναπληρωτών, λειτουργία τομέων ΕΠΑΛ, επιμόρφωση, οικονομικά ζητήματα.

Από την πλευρά μας θέσαμε τα εξής ζητήματα-ερωτήματα:

1. Από τη στιγμή που με βάση το Μνημόνιο, δεν μπορούν να γίνουν διορισμοί έως 31-12-2016, πώς το υπουργείο εξαγγέλλει διορισμούς; Αυτό το θέμα πρέπει να διευκρινισθεί άμεσα…

2. Τονίσαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το mySchool χρησιμοποιείται κατά κόρον από τις διοικητικές αρχές ως εργαλείο περικοπών, συμπτύξεων και καταργήσεων τμημάτων και σχολείων, ενώ αρνούνται να συνυπολογίσουν τις περιπτώσεις διαγνώσεων για τη μείωση του αριθμού των μαθητών και το χωρισμό τμημάτων.

3. Ζητήσαμε να λαμβάνονται υπόψη επίσης οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από το κλείσιμο των απομακρυσμένων σχολικών μονάδων.

4. Ζητήσαμε να υπολογίζονται τα «προνήπια» στον ελάχιστο αριθμό νηπίων που χρειάζονται για τη λειτουργία ενός τμήματος νηπιαγωγείου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θεωρούμε ότι πρόκειται για μια σαφώς αντιπαιδαγωγική πρακτική, δεδομένου ότι ακόμη και ο νόμος τα ονομάζει «νήπια πρώτης ηλικίας».

5. Προτείναμε την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλύπτουν άδειες, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των σχολείων

6. Τέλος, θέσαμε το θέμα του τρόπου τοποθετήσεων των αναπληρωτών, ενημερώσαμε για το ψήφισμα-πρόταση της Γ.Σ. και ζητήσαμε την υιοθέτηση ενός ενιαίου, διαφανούς και ισότιμου τρόπου τοποθετήσεων που δε θα επιτρέπει αυθαιρεσίες, εξυπηρετήσεις και αδιαφάνεια.

Με συναδελφικούς
και αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: