Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ (22/2/2016) - Συμβούλιο Επιλογής (18,22/2/2016)

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 22 Φεβρουαρίου 2016 συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπ/κούς ΠΕ08/Καλλιτεχνικών, ΠΕ11/Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01/ Μουσικής:
· Χορηγήθηκε άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους εκπ/κούς: ΠΕ08/Καλλιτεχνικών, Γκιλάκη Αθανασία, ΠΕ11/ Φυσικής Αγωγής, Καραχρήστου Χρυσούλα και ΠΕ16.01/Μουσικής, Πιερίδη Χρήστο.

2. Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου της εκπ/κού ΠΕ70/Δασκάλων, Παραδεισά Μαρίας.

3. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικούΠΕ70/Δασκάλων: Υπήρξε αίτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ70/Δασκάλων, Θεοδώρου Ανθής-Ηλέκτρας, η οποία ζητούσε να ορισθεί ως υποδιευθύντρια του Ολοημέρου στο 6/θ Δ.Σ. Χώρας, ενώ το ΠΥΣΠΕ την είχε ορίσει ως υπεύθυνη ολοημέρου. Το ΠΥΣΠΕ, κατά πλειοψηφία (3-2), απέρριψε την αίτησή της, επειδή σύμφωνα με την εγκύκλιο-από 4/θέσια έως 9/θέσια δεν προβλέπεται υποδιευθυντής. Συμφώνησα με την πρόταση της πλειοψηφίας.

4. Ορισμός Υποδιευθυντή-Ολοημέρου Δ.Σ. Χώρας: Ορίσθηκε, κατά πλειοψηφία (3-2), υπεύθυνος Ολοήμερου στο Δ.Σ. Χώρας, ο Ζαβουδάκης Παναγιώτης. Συμφώνησα με την πλειοψηφία, επειδή ο εκπ/κός που επιστρέφει μετά από άδεια-θητεία, επανέρχεται στην οργανική του θέση. Ορίσθηκε υπεύθυνος του ενός τμήματος του Ολοήμερου στο Δ.Σ. Χώρας. Είναι μόνιμος και έχει πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας.

5. Κύρωση Πινάκων μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου: Κυρώθηκε ο Πίνακας μορίων κατά πλειοψηφία (4-1). Διαφώνησα να μπει στον πίνακα η αίτηση της εκπ/κού, Δάλλη Μαρίας, επειδή ήταν εκπρόθεσμη.

6. Διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ08/ Καλλιτεχνικών, από ΔΙΔΕ Σάμου: έγινε η διάθεση της εκπαιδευτικού ΠΕ08/Καλλιτεχνικών, Κουτσουναμέντου Άννας από 4 ώρες στα Δ.Σ. 1ου & 2ου Αγίου Κηρύκου.
clip_image003.
Την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016, συνεδρίασε το Συμβούλιο Επιλογής και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:

1. Επιλογή Προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων: Υπήρχαν δύο (2) υποψηφιότητες για τη συγκεκριμένη θέση: της Παπαχρήστου Μαρίας ΠΕ-05/Γαλλικής Γλώσσας και της Γαβριήλ Αφροδίτης ΠΕ70/ Δασκάλων. Ομόφωνα επιλέχθηκε η Γαβριήλ Αφροδίτη.

2. Μοριοδότηση υποψηφίων Δ/ντών για το 1ο Δ.Σ. Σάμου: Υπήρχαν δύο (2) υποψηφιότητες της Παπαχρήστου Μαρίας ΠΕ-05/Γαλλικής Γλώσσας με 13,88 αντικειμενικά μόρια και της Γεωργουλοπούλου Βασιλικής με 12,00 αντικειμενικά μόρια.

Στη συνεδρίαση του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ στις 22 Φεβρουαρίου 2016, υπήρξε ένσταση της Παπαχρήστου Μαρίας, η οποία ζητούσε να προσμετρηθούν μόρια σε υπηρεσία της. Η ένσταση απορρίφθηκε ομόφωνα επειδή χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται. Στη συνέχεια κυρώθηκαν τα αντικειμενικά μόρια της κάθε συναδέλφου. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία από τους εκπαιδευτικούς στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και η βαθμολογία της ψηφοφορίας θα προστεθεί στα αντικειμενικά μόρια. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Συμβούλιο Επιλογής.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Κακαγιάννης Αντώνης, 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου,
 6944271826 - 2730.61970/61231
Δάλλη Μαρία, 
Αναπληρώτρια Αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου,
6974476651 - 22730.91775

Δεν υπάρχουν σχόλια: