Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Στις 4 (περίπου) θα αναρτηθούν οι νέοι πίνακες με διορθωμένα τα λάθη στα εξάμηνα

Στις 4 περίπου θα αναρτηθούν οι νέοι πίνακες με διορθωμένα τα λάθη στα εξάμηνα.

Προς τούτο θα έχουμε και την πρώτη ανακοίνωση και από τον ΑΣΕΠ σήμερα.

Η πενθήμερη προθεσμία ενστάσεων ισχύει η ίδια.

Η βασική κατάταξη στους πίνακες γίνεται με τη σειρά ως εξής:

1. Προϋπηρεσία

2. Εξάμηνο - εξεταστική περίοδο κτήσης πτυχίου

3. Βαθμός πτυχίου

4. Ημερομηνία δημιουργίας φακέλου

Στις ειδικές κατηγορίες εντάσσονται από φέτος και οι γονείς ενός (1) τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω , οι οποίοι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προτάσσονται στους πίνακες αφού εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες.

Ενημέρωση από Αναπληρωτές Δάσκαλοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: