Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

ΦΕΚ ίδρυσης σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Τμημάτων Ένταξης

Δημοσιεύτηκε απόφαση που αφορά ιδρύσεις, συγχωνεύσεις - μετονομασίες και καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Aπό την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Επί του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού:

Ετήσια δαπάνη ύψους 153.708 ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 61.324 ευρώ, περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α.

Το ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η απόφαση για την ίδρυση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

Η απόφαση

Δεν υπάρχουν σχόλια: