Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Διορίζονται επτά (7) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων ΠΕ08 και ΠΕ32 στο ΠΥΣΠΕ ΣάμουΔεν υπάρχουν σχόλια: