Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΚΙΣ Σάμου: Πέντε ερωτήσεις για την ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων

Με πέντε ερωτήσεις η Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών Σάμου (ΑΚΙΣ) έφερε προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, της 29ης Αυγούστου 2016, το σοβαρό θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων – ανακύκλωσης. Το θέμα κατατέθηκε γραπτώς στο ΔΣ με πέντε ερωτήσεις, για τις οποίες αναμένονται αντίστοιχες γραπτές απαντήσεις.

Θέμα: Διαχείριση απορριμμάτων – ανακύκλωση.

Οι δημότες καταβάλουν ανελλιπώς και αγόγγυστα τα τέλη καθαριότητας που τους αναλογούν, γι’ αυτό και απαιτούν ανταποδοτικά να βλέπουν και να απολαμβάνουν τη γειτονιά τους, το χωριό τους, την πόλη τους και ολόκληρο το νησί τους καθαρό και ευπρεπισμένο.

Ερωτάστε λοιπόν:

1. Ποία η εξέλιξη των ενεργειών σας, εάν φυσικά έχουν αναληφθεί εκ μέρους σας ενέργειες, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του ΧΥΤΑ δυτικής Σάμου και σε τι ενέργειες θα προβείτε για να αποφύγετε τον κορεσμό του ΧΥΤΑ ανατολικής Σάμου, που εδώ και καιρό δέχεται τα απορρίμματα ολόκληρου του νησιού.

2. Τι θα γίνει με την περιβόητη ανακύκλωση και τα πράσινα σημεία, που χρόνια ακούμε και ακόμη δεν είδαμε. Ποιός είναι ο στόχος σας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Πότε θα απομακρυνθούν οι συσσωρευμένοι τόνοι χαρτιού και τα λάστιχα των αυτοκινήτων, τα οποία εκτός των άλλων απειλούν και άμεσα τη δημόσια υγεία.

3. Ποία η πορεία υλοποίησης της περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων που έχετε δεσμευτεί να πραγματοποιήσετε. Γιατί δεν ξεκινήσατε την περισυλλογή από τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και τους κύριους οδικούς άξονες, στους οποίους βρίσκονται άχρηστα αυτοκίνητα εμφανή σε κοινή θέα.

4. Γιατί δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις ανάγκες της καθημερινότητας, ενώ έχετε προσλάβει για το τρέχον έτος, πέραν του μόνιμου προσωπικού, άλλους 52 εργάτες καθαριότητας. Κάθε πότε πλένετε τους κάδους απορριμμάτων και τα οχήματα περισυλλογής.

5. Πότε θα καταρτίσετε και θα θέσετε σε εφαρμογή τον ενιαίο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Σάμου.

Εμείς ως δημοτική παράταξη, αλλά και όλοι οι δημότες πιστεύουμε και επιθυμούμε με το πέρας της πενταετίας να έχετε λύσει το σοβαρό θέμα του κορεσμού του ΧΥΤΑ και της ανακύκλωσης απορριμμάτων και να μη το μεταφέρετε ως πρόβλημα για επίλυση στην επόμενη διοίκηση του Δήμου. Πρέπει να λάβετε άμεσα μέτρα γιατί ο χρόνος είναι αμείλικτος στην επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος η κατάσταση θα γίνει μη αναστρέψιμη.

Αντώνιος Σίμος
Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: