Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Οριστικοί πίνακες κατατάξης αναπληρωτών Νηπιαγωγών & Δασκάλων Γενικής και Ειδικής Εκπ/σης

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν.4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08-06-2016), για το σχολικό έτος 2016-2017 και..
αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ

 http://e-aitisi.sch.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: