Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΛΙΚΑ δεν αποδέχτηκε το διορισμό εκπαιδευτικός της ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ, 21/11/2016

Τα θέματα της Η.Δ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 21 Νοεμβρίου 2016, είναι :
1.        Τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ011/Φυσικής Αγωγής, Νικολαΐδης Δημήτριος στα Δ.Σ. 1ου-2ου Ραχών (βελτίωση θέσης) και Μαραθοκαμπίτης Ιωάννης στα Δ.Σ. Ευδήλου-Καραβοστάμου (ομόφωνα). Επίσης τοποθετήθηκε η Δασκάλου Ευγενία στο Δ.Σ. Παγώνδα και για μία (1) ημέρα στο γραφείο της Α/βάθμιας (4-1), απόφαση για την οποία διαφωνήσαμε και ζητήσαμε να παραμείνει αποκλειστικά στο Δ.Σ. Παγώνδα.
2.        ΠΕ07/Γερμανικής Γλώσσας, Βακάκη Βασιλική-Ευαγγελία (ΑΜΩ), στο Δ.Σ. Μαραθοκάμπου (4 ώρες). Να σημειώσουμε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ διαφωνήσαμε με την αποδέσμευση του Αποστόλου Νικολάου και ζητήσαμε οι μαθητές να κάνουν ως δεύτερη γλώσσα τα Γερμανικά, που είχαν επιλέξει, και όχι να την αλλάξουν σε Γαλλικά, μόνο επειδή υπάρχουν πλεονάζοντες εκπ/κοί Γαλλικών.
3.        Έγινε παράταση των δίμηνων αποσπάσεων (κατά πλειοψηφία) των εκπαιδευτικών ΠΕ71/Ειδικής Αγωγής, Μαδενίδη Δήμητρας και ΠΕ60/Νηπιαγωγών Αβουζουκλίδου Μαρίας-Πηνελόπης. Διαφωνήσαμε με την παράταση των δίμηνων αποσπάσεων (πάγια θέση μας),  επειδή όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές πρέπει να περνούν από το ΠΥΣΠΕ και όχι να μετακινούνται οι συνάδελφοι με ατομική απόφαση της Δ/ντριας και ζητήσαμε όλες οι κενές θέσεις να καλύπτονται από το υπουργείο Παιδείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΥΣΠΕ είχε δώσει αρχικά τέσσερα (4) κενά δασκάλων στο Ειδικό σχολείο. Η Δντρια, με δική της πρωτοβουλία, τα έκανε πέντε (5). Το επιπλέον κενό προφανώς δε δημιουργούσε κανένα πρόβλημα, εφόσον όμως το Ειδικό θα λειτουργούσε με πέντε δασκάλους, όπως τοποθετήθηκαν στην αρχή. Η ΔΙΠΕ Σάμου όμως μετακίνησε την τελευταία συναδέλφισσα που τοποθετήθηκε στο Ειδικό με δίμηνη απόσπαση στο Δ.Σ. Μυτιληνιών (Τμήμα Ένταξης), χωρίς να δίνει όμως και το αντίστοιχο λειτουργικό κενό του Ειδικού σχολείου στο υπουργείο. 
Πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνονται τα λειτουργικά κενά, ως έχουν και όχι περισσότερα, από τη στιγμή που δεν τα υποστηρίζει η ΔΙΠΕ και δεν τα δίνει στη συνέχεια ως κενά στο υπουργείο. Το αποτέλεσμα είναι να μετακινούνται τελικά οι εκπαιδευτικοί χωρίς λόγο με δίμηνη απόσπαση και να αδικούνται, αφού θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί σε διαφορετικά σχολεία, έχοντας περισσότερα μόρια από άλλους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν στη συνέχεια σε άλλα σχολεία (Τμήματα Ένταξης).
4.        Απορρίφθηκε ομόφωνα λόγω νομοθεσίας, η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό ΠΕ07/Γερμανικής Γλώσσας, για διδασκαλία σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών.  
5.        Όσον αφορά το ζήτημα της εκπαιδευτικού ΠΕ06/Αγγλικής Γλωσσας-ΑΜΩ στη Β΄ Σάμου, η οποία αιτούνταν να αναβαθμισθεί σε πλήρους ωραρίου, αφού υπήρχαν επιπλέον 8 ώρες αγγλικών, που είχαν ζητήσει σχολεία της Ικαρίας, η Δντρια εκπ/σης έστειλε το έγγραφο για αναβάθμισή της στο υπουργείο, χωρίς όμως να αναφέρει και τις ώρες που ζητούσαν τα σχολεία.
6.        Δεν τοποθετήθηκε τελικά εκπαιδευτικός σε παράλληλη στήριξη, αφού αποφάσισε να αρνηθεί το διορισμό (μετά από 7μερη προθεσμία της ΔΙΠΕ Σάμου!!!).  Άραγε έχουν δοθεί και άλλοτε άλλες τέτοιες προθεσμίες από τη ΔΙΠΕ;;;  
Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς
Κακαγιάννης Αντώνης, 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου,
6944271826 - 22730.61970/61231, 

Δάλλη Μαρία, 
Αναπληρώτρια  Αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου,
6974476651 - 22730.91775,

Δεν υπάρχουν σχόλια: