Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Τι ψηφίστηκε για τις άδειες εκπαιδευτικών που είναι γονείς

Ψηφίστηκε διάταξη από τη Βουλή για τις άδειες των εκπαιδευτικών που είναι γονείς, η οποία προβλέπει:

Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.

Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 5 εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. 

Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 6 εργάσιμες μέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Δείτε τη διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή και αποτελεί ρύθμιση του Υπαλληλικού Κώδικα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: