Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

"Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές στις αναπληρώτριες στο δημόσιο"... ΨΗΦΙΣΜΑ

"Ο αποκλειστικός 6μηνος θηλασμός βοηθά στην αποφυγή της βρεφικής θνησιμότητας και παρέχει προστασία από χρόνια νοσήματα.

 Ο θηλασμός δεν είναι μόνο σίτιση.

Προσφέρει συναισθηματική κάλυψη και δίνει ώθηση στην ψυχοκινητική ανάπτυξη μέσω της επαφής.

Η επιστροφή στην εργασία στις 63 μέρες θέτει σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική υγεία του μωρού"
Μπορείτε να ψηφίσετε στο: https://secure.avaaz.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια: