Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων συγγραφέων Μαθηματικών Β’ & Ε’ Δημοτικού

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων συγγραφέων Μαθηματικών Β’ & Ε’ Δημοτικού προς αξιολόγηση δείγματος.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14.11.2016 15:00.
  1. Απόσπασμα Δ.Σ.
  2. Πρακτικό 3
  3. Πρακτικό 4
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους Φορείς (κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς, περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.)Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικών Υλικών Αγωγής – Προαγωγής Υγείας.

Το εν λόγω υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκρότηση Φακέλου Εκπαιδευτικού Υλικού που θα υποστηρίξει   την υλοποίηση στα Γυμνάσια της χώρας της Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού και Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος (2016-2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια: