Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Αποδόθηκε στους Δήμους η β' δόση λειτουργικών δαπανών των σχολείων για το 2016

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει, συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ δόση).

Για την ΙΚΑΡΙΑ το ποσόν ανέρχεται στα  25.440 €,
 
για τη ΣΑΜΟ το ποσόν των 78.510  € και ...

για τους ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΟΡΣΕΩΝ  5.780 ευρώ.
 
Δείτε εδώ την β' κατανομή ανά Δήμο

Δείτε εδώ την Απόφαση με την α' κατανομή ανά Δήμο

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου για να κάνει την κατανομή του ποσού της Α' δόσης του 2016 στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση με αποτέλεσμα να εκκρεμεί από τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σάμου η κατανομή στα σχολεία για τα λειτουργικά τους έξοδα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: