Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ (8 &13/4/2016) - Oι αναπληρωτές παίρνουν τελικά το επίδομα θέσης στα Ολοήμερα σχολεία ;

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 13 Απριλίου 2016, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70/Δασκάλων: Τοποθετήθηκε ομόφωνα η εκπαιδευτικός ΠΕ70/Δασκάλων, Σούλη Παναγιώτα στο Δ.Σ. Βαθέος. Η νηπιαγωγός Τσιακάρα Αγγελική δεν αποδέχτηκε το διορισμό της.

2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών λειτουργών: Απορρίφθηκαν ομόφωνα οι αιτήσεις των συναδέλφων νηπιαγωγών Κούβαρη Ιωάννας, η οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία της (11 έτη, 3 μήνες, 9 ημέρες) σε Εθνική Τράπεζα και της Κωστοπούλου Αθανασίας (26 ώρες) σε προγράμματα ΕΚΠΑ.

3. Ορισμός προϊσταμένης στο Νηπιαγωγείο Ηραίου: Ορίσθηκε ομόφωνα, ως προϊσταμένη, η Κουκμήση Μαρία, στο Νηπιαγωγείο Ηραίου.

4. Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό λειτουργό: Ανατέθηκε ομόφωνα μία (1) ώρα υπερωρία στην εκπαιδευτικό ΠΕ06/Αγγλικής Γλώσσας, Μητροθανάση Παν/τα για να συμπληρώνει το ωράριό της (3 ώρες) σε συγκεκριμένη τάξη.

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για το αν οι αναπληρωτές παίρνουν το επίδομα θέσης στα Ολοήμερα σχολεία είναι : “Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος θέσης ευθύνης μόνον εφόσον νομιμοποιούνται να κατέχουν θέση ευθύνης, θέμα για το οποίο αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας”

Το Υπουργείο Παιδείας είχε στείλει στις 1-4-2014 στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το εξής ερώτημα: “Αν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (στα ολοήμερα σχολεία) μπορούν να ορισθούν σε θέσεις ευθύνης και ειδικότερα μπορούν να ορισθούν υποδιευθυντές σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης”

Η γνωμοδότηση (146/2015) του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη συνεδρίαση στις 22 Ιουνίου 2015 ήταν ομόφωνη και αναφέρει ότι: στο ως άνω τεθέν ερώτημα προσήκει αρνητική απάντηση ”


Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 8 Απριλίου 2016, συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1. Εξέταση ένστασης αίτησης εκπαιδευτικού ΠΕ70/Δασκάλων: Απορρίφτηκε κατά πλειοψηφία (3-2) η ένσταση της εκπαιδευτικού ΠΕ70/Δασκάλων, Θεοδώρου Ανθής-Ηλέκτρας, κατά της προηγούμενης απόφασης του ΠΥΣΠΕ. Παρέμεινα στην αρχική μου τοποθέτηση στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ (22/2/16).

Αξίζει να σημειωθεί και ας το καταλάβει ο αιρετός της ΔΑΚΕ ότι το ΠΥΣΠΕ δε δίνει επιδόματα, αλλά την ευθύνη την έχει αποκλειστικά η Διοίκηση. Τις όποιες ενστάσεις του και προβληματισμούς που έχει ως αιρετός της ΔΑΚΕ να τις απευθύνει στη διοίκηση και όχι στον αιρετό.

2. Αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου: Χορηγήθηκε ομόφωνα η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από 1ης Μαΐου στον εκπαιδευτικό ΠΕ70/Δασκάλων, Κατζώρα Δημήτρη.

3. Την ίδια ημέρα, 8 Απριλίου 2016, συνεδρίασε και το Συμβούλιο Επιλογής και τοποθέτησε κατά πλειοψηφία (6-1) ως διευθύντρια στο 2ο Δ.Σ. Ραχών την Μουρσελά Αλεξάνδρα έως 31-8-2016. Συμφώνησα με την πλειοψηφία επειδή η συνάδελφος ήταν η μοναδική που είχε οργανική θέση στο συγκεκριμένο σχολείο.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Κακαγιάννης Αντώνης, 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου,
 6944271826 - 22730.61970/61231

Δάλλη Μαρία, 
Αναπληρώτρια Αιρετή ΠΥΣΠΕ Σάμου,
6974476651 - 22730.91775

Δεν υπάρχουν σχόλια: