Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Νέα διάταξη του Υπουργείου "καίει" την προσχολική αγωγή

Μετά την καθολική αντίδραση των εκπαιδευτικών για τους διορισμούς των αναπληρωτών από το σχολικό έτος 2016-17, το υπουργείο επανέρχεται με νέα ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή (σε σχέδιο νόμου για την έρευνα) με την οποία για πρώτη φορά εισάγεται διαφοροποίηση του αριθμού των νηπίων σε περίπτωση που πρόκειται για νηπιαγωγεία απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης και...
διπλασιάζει τον αριθμό νηπίων ανά νηπιαγωγό. Μέχρι σήμερα προέβλεπε γενικά το λιγότερο επτά, και όχι πάνω από 25, νήπια ανά νηπιαγωγό.

Αναλυτικά η ρύθμιση που κατατέθηκε προβλέπει:

α) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985  (Α΄167), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.18 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δεκατέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια».

β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017»

Όπως ορίζεται στη σχετική διάταξη, ενώ χρειάζονταν 7 νήπια για να λειτουργήσει ένα νηπιαγωγείο, τώρα ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται!

Αν γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε οδηγείται σε κλείσιμο, μεγάλος αριθμός νηπιαγωγείων κυρίως στην επαρχία και μειώνονται οι διορισμοί των νηπιαγωγών. Έτσι, ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας συγχωνεύσεις και καταργήσεις νηπιαγωγείων για να μειώσει το κόστος δαπάνης στην προσχολική εκπαίδευση, υλοποιώντας τις οδηγίες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ στο χώρο της εκπαίδευσης.

Χρειάζεται λοιπόν επαγρύπνηση και κινητοποίηση από πλευράς των εκπαιδευτικών, ώστε να μην επιτρέψουμε να περάσουν τα μέτρα αυτά.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (διπλασιασμός νηπίων) ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ


Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: