Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Αυτό είναι το email με το οποίο ζητούν τα ταμειακά διαθέσιμα από τα νοσοκομεία

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα email που εστάλη το πρωί από τον γενικό διευθυντή Οικονομικών υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας Θεόδωρο Κοματά προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Με το email, που έχει στη διάθεσή του το enikos.gr, δίνεται εντολή για μεταφορά όλων των ταμειακών διαθεσίμων των νοσοκομείων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

"Εξυπακούεται ότι εντός της σήμερον θα έχει πλήρη εφαρμογή το περιεχόμενο της παραπάνω διάταξης, δηλαδή θα κατατεθούν στη Τράπεζα της Ελλάδος τα ταμειακά τους διαθέσιμα και θα μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας", αναφέρεται στο email.

Από την εντολή εξαιρούνται μόνο τα χρήματα που προορίζονται για τις ανάγκες του επόμενου 15νθήμερου. "Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων".

Δεν υπάρχουν σχόλια: