Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Τα νέα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας στην Πόλη της Σάμου

(08:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου, 

(08:01) ΔΕΔΔΗΕ, (08:05) Αγία Ειρήνη, (08:08) Άγιος Χαράλαμπος, (08:10) Ποταμάκι, (08:15) Νεάπολη, (08:20) Πευκάκια, (08:25) ΔΕΔΔΗΕ, (08:30) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (08:32) ΕΟΣΣ, (08:33) Περίπτερο Ζαχαράκη, (08:34) ΚΤΕΛ, (08:35) Πλατεία Πυθαγόρα, (08:36) Τράπεζα Πειραιώς, (08:37) Τουριστικό Λιμάνι, (08:40) Νοσοκομείο, (08:41) ΣΟΑ, (08:43) Γάγκου, (08:45) Νοσοκομείο, (08:48) Τουριστικό Λιμάνι, (08:49) Τράπεζα Πειραιώς, (08:50) Πλατεία Πυθαγόρα, (08:51) ΚΤΕΛ, (08:52) Περίπτερο Ζαχαράκη, (08:53) ΕΟΣΣ, (08:54) Λιμάνι Μαλαγαρίου.

(09:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου, 

(09:01) ΔΕΔΔΗΕ, (09:05) Αγία Ειρήνη, (09:08) Άγιος Χαράλαμπος, (09:10) Ποταμάκι, (09:15) Νεάπολη, (09:20) Πευκάκια, (09:25) ΔΕΔΔΗΕ, (09:30) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (09:32) ΕΟΣΣ, (09:33) Περίπτερο Ζαχαράκη, (09:34) ΚΤΕΛ, (09:35) Πλατεία Πυθαγόρα, (09:36) Τράπεζα Πειραιώς, (09:37) Τουριστικό Λιμάνι, (09:40) Νοσοκομείο, (09:41) ΣΟΑ, (09:43) Γάγκου, (09:45) Νοσοκομείο, (09:48) Τουριστικό Λιμάνι, (09:49) Τράπεζα Πειραιώς, (09:50) Πλατεία Πυθαγόρα, (09:51) ΚΤΕΛ, (09:52) Περίπτερο Ζαχαράκη, (09:53) ΕΟΣΣ, (09:54) Λιμάνι Μαλαγαρίου.

(10:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου, 

(10:01) ΔΕΔΔΗΕ, (10:05) Αγία Ειρήνη, (10:08) Άγιος Χαράλαμπος, (10:10) Ποταμάκι, (10:15) Νεάπολη, (10:20) Πευκάκια, (10:25) ΔΕΔΔΗΕ, (10:30) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (10:32) ΕΟΣΣ, (10:33) Περίπτερο Ζαχαράκη, (10:34) ΚΤΕΛ, (10:35) Πλατεία Πυθαγόρα, (10:36) Τράπεζα Πειραιώς, (10:37) Τουριστικό Λιμάνι, (10:40) Νοσοκομείο, (10:41) ΣΟΑ, (10:43) Γάγκου, (10:45) Νοσοκομείο, (10:48) Τουριστικό Λιμάνι, (10:49) Τράπεζα Πειραιώς, (10:50) Πλατεία Πυθαγόρα, (10:51) ΚΤΕΛ, (10:52) Περίπτερο Ζαχαράκη, (10:53) ΕΟΣΣ, (10:54) Λιμάνι Μαλαγαρίου.

(11:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου,

(11:01) ΔΕΔΔΗΕ, (11:05) Αγία Ειρήνη, (11:08) Άγιος Χαράλαμπος, (11:10) Ποταμάκι, (11:15) Νεάπολη, (11:20) Πευκάκια, (11:25) ΔΕΔΔΗΕ, (11:30) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (11:32) ΕΟΣΣ, (11:33) Περίπτερο Ζαχαράκη, (11:34) ΚΤΕΛ, (11:35) Πλατεία Πυθαγόρα, (11:36) Τράπεζα Πειραιώς, (11:37) Τουριστικό Λιμάνι, (11:40) Νοσοκομείο, (11:41) ΣΟΑ, (11:43) Γάγκου, (11:45) Νοσοκομείο, (11:48) Τουριστικό Λιμάνι, (11:49) Τράπεζα Πειραιώς, (11:50) Πλατεία Πυθαγόρα, (11:51) ΚΤΕΛ, (11:52) Περίπτερο Ζαχαράκη, (11:53) ΕΟΣΣ, (11:54) Λιμάνι Μαλαγαρίου.

(12:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου,

(12:01) ΔΕΔΔΗΕ, (12:05) Αγία Ειρήνη, (12:08) Άγιος Χαράλαμπος, (12:10) Ποταμάκι, (12:15) Νεάπολη, (12:20) Πευκάκια, (12:25) ΔΕΔΔΗΕ, (12:30) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (12:32) ΕΟΣΣ, (12:33) Περίπτερο Ζαχαράκη, (12:34) ΚΤΕΛ, (12:35) Πλατεία Πυθαγόρα, (12:36) Τράπεζα Πειραιώς, (12:37) Τουριστικό Λιμάνι, (12:40) Νοσοκομείο, (12:41) ΣΟΑ, (12:43) Γάγκου, (12:45) Νοσοκομείο, (12:48) Τουριστικό Λιμάνι, (12:49) Τράπεζα Πειραιώς, (12:50) Πλατεία Πυθαγόρα, (12:51) ΚΤΕΛ, (12:52) Περίπτερο Ζαχαράκη, (12:53) ΕΟΣΣ, (12:54) Λιμάνι Μαλαγαρίου.

(13:00) Λιμάνι Μαλαγαρίου,

(13:01) ΔΕΔΔΗΕ, (13:05) Αγία Ειρήνη, (13:08) Άγιος Χαράλαμπος, (13:10) Ποταμάκι, (13:15) Νεάπολη, (13:20) Πευκάκια, (13:25) ΔΕΔΔΗΕ, (13:30) Λιμάνι Μαλαγαρίου, (13:32) ΕΟΣΣ, (13:33) Περίπτερο Ζαχαράκη, (13:34) ΚΤΕΛ, (13:35) Πλατεία Πυθαγόρα, (13:36) Τράπεζα Πειραιώς, (13:37) Τουριστικό Λιμάνι, (13:40) Νοσοκομείο, (13:41) ΣΟΑ, (13:43) Γάγκου, (13:45) Νοσοκομείο, (13:48) Τουριστικό Λιμάνι, (13:49) Τράπεζα Πειραιώς, (13:50) Πλατεία Πυθαγόρα, (13:51) ΚΤΕΛ, (13:52) Περίπτερο Ζαχαράκη, (13:53) ΕΟΣΣ, (13:54) Λιμάνι Μαλαγαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: