Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση και οδηγίες για το ολοήμερο νηπιαγωγείο - δημοτικό σχολείο

Δείτε την ενημέρωση για το ολοήμερο νηπιαγωγείο και τον προγραμματισμό των Δημοτικών σχολείων.


  • Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017. Ενημέρωση και οδηγίες για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα

  • Δήλωση τροποποίησης εγγραφής νηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

  • Δείτε την εγκύκλιο  για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-17 εδώ

    Δεν υπάρχουν σχόλια: