Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών ΠΕ και ΔΕ

Αποτέλεσμα εικόνας για Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών ΠΕ και ΔΕΤο ΥΠΠΕΘ προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς…

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: